Question: Hoe sterk is je relatie?

Hoe sterk is mijn relatie test?

Hoe goed is jouw relatie? Deze test, gebaseerd op de NRV-2*, meet de kwaliteit van je relatie zoals jij die ervaart. De test gaat in op belangrijke aspecten van je relatie en samen bepalen deze de kwaliteit van je relatie. Er volgen een aantal stellingen, deze gaan over de relatie die je nu hebt.

Hoe goed is je relatie?

Er is geen relatietest die je kan zeggen of je relatie goed of slecht zit. Er zijn wel een aantal goede tekenen: respect en aanvaarding: in elke relatie zijn er verschillen tussen partner, die je niet altijd kan veranderen. In een fijne relatie heb je respect voor elkaar en voor elkaars verschillen.

Wat is de basis van een goede relatie?

Het schort vaak aan de basis Openheid, Eerlijkheid, Vertrouwen en een wederzijds Respect (OEVR), zijn de basisingredi├źnten van een goede relatie en deze vier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat zorgt voor verliefdheid?

Er worden hormonen en neurotransmitters (onder andere: fenylethylamine, noradrenaline, adrenaline, endorfine, dopamine en oxytocine) in de hersenen aangemaakt als de persoon het doelwit van de verliefdheid ziet. De hormonen die vrijkomen zijn verslavend, waardoor de persoon de geliefde zo vaak mogelijk wil zien.

Wat als je iets mist in je relatie?

Wanneer je intimiteit mist in je relatie is het heel belangrijk om hier eerlijk over te zijn. Je stelt je kwetsbaar op als je eerlijk bent, dat zal je partner waarderen. Bespreek eerlijk of jullie nog gelukkig zijn in jullie relatie om er echt achter te komen wat er in jouw partner omgaat.

Waar is een goede relatie op gebaseerd?

Relaties, vooral in de liefde, zijn in eerste instantie meestal gebaseerd op het gevoel dat je bij iemand hebt of krijgt, als je iemand tegenkomt. Je hebt een ander niet nodig om gelukkig te zijn en je hoeft niemand een goed gevoel te geven, je moet doen wat goed voelt voor jou en geluk zit in jezelf.

Wat moet je doen om een goede relatie te hebben?

10 tips voor een goede relatieWees lief voor elkaar. Zorg dat je er bent voor elkaar. Geef elkaar complimenten. Vertel waarom je verliefd bent of van elkaar houdt. Praat met elkaar. Geef je mening. Respecteer elkaars mening. Krop dingen niet op. Geef je grens aan. Kwets een ander niet.

Wat is het hebben van een relatie?

Een relatie, verhouding of betrekking is een verband tussen meestal twee of meerdere personen, concepten, verschijnselen of zaken. Relaties tussen mensen kunnen vele vormen hebben, zoals persoonlijke relaties, zakelijke relaties of liefdesrelaties in diverse vormen (huwelijk, latrelatie, open relatie, etc.).

Tell us about you

Find us at the office

Chalcraft- Kurin street no. 49, 65214 Beijing, China

Give us a ring

Raylen Lenane
+27 813 510 167
Mon - Fri, 11:00-16:00

Tell us about you