Question: Hoe is mini ontstaan?

In 1959 kreeg Sir Alec Issigonis de vraag een auto te ontwerpen die zuinig, compact en goedkoop was én plaats bood aan vier personen. Op een servetje tekende hij zn ontwerp voor de eerste Mini. De rest is geschiedenis.

Wie maakt de MINI?

MINI is een Engelse autofabrikant, onderdeel van het Duitse BMW. Het merk produceert sinds april 2001 compacte autos met uiteenlopend motorvermogen, van de MINI One (95 pk) tot de MINI Cooper S (175 pk) en de MINI John Cooper Works (211 pk).

Tell us about you

Find us at the office

Chalcraft- Kurin street no. 49, 65214 Beijing, China

Give us a ring

Raylen Lenane
+27 813 510 167
Mon - Fri, 11:00-16:00

Tell us about you