Question: Wat mee te nemen op een picknick?

Is Picnic goedkoper dan Albert Heijn?

Jumbo heeft in 110 van de 680 winkels (16%) de laagste prijzen voor A-merken. Daar zijn zij gemiddeld 7% goedkoper. De online supermarkt Picnic volgt Jumbo op de voet en is gemiddeld 6% goedkoper.

Wat betekent picknicken?

Een picknick is een maaltijd in de buitenlucht, ergens anders dan op een horecaterras of bij de woning. Picknicken kan bijvoorbeeld in het bos, in een park of op het strand.

Waar picknicken Maastricht?

Verblijf je iets langer in Maastricht en je hebt de tijd, ga dan picknicken in het Stadspark van Maastricht. Het is de plek waar studenten, gezinnen en sporters zich regelmatig verzamelen.

Tell us about you

Find us at the office

Chalcraft- Kurin street no. 49, 65214 Beijing, China

Give us a ring

Raylen Lenane
+27 813 510 167
Mon - Fri, 11:00-16:00

Tell us about you