Question: Is 60000 een goed salaris?

Volgens cijfers van het CBS uit 2014 verdienen 118.000 mensen een inkomen welke tussen de €100.000 en €150.000 in ligt. Daarnaast verdienen 58.000 mensen meer dan €150.000 per jaar. In totaal verdienen 176.000 mensen in Nederland dus meer dan een ton per jaar.

Is 3500 bruto veel?

Gemiddeld genomen is je netto loon ongeveer €2350 per maand als je €3500 bruto verdient.

Wat verdient een vuilnisman per maand netto?

Een gemiddelde vuilnisman verdient bruto zon 2300,- euro per maand. Dat is netto zon 1850,- euro. Maar per jaar komt dat neer op 27.600 euro bruto. Netto 22.200 euro per jaar.

Wat verdien je als chirurg?

Salaris chirurg Ter indicatie: als beginnend afgestudeerde in dienst van een algemeen ziekenhuis verdien je, conform de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS), per jaar een bruto salaris van ongeveer € 70.000,- voor een 45-urige werkweek. Het salaris kan oplopen tot zon € 130.000,-.

Tell us about you

Find us at the office

Chalcraft- Kurin street no. 49, 65214 Beijing, China

Give us a ring

Raylen Lenane
+27 813 510 167
Mon - Fri, 11:00-16:00

Tell us about you