Question: Wat is mijn lengte in feet?

Hoe bereken je je lengte in Amerika?

Om een lengte in centimeters naar een in foot en inch om te rekenen, deel je eerst door 2.54 met afronden, dat geeft het aantal inches. Vervolgens ga je dat door 12 delen met rest om feet en inches te krijgen. Vanuit jouw voorbeeld van 178 cm: 178 cm = 178/2.54=70.08 inches, dit ronden we af op 70 inches.

Wat is mijn lengte in inch?

Omrekentabel Cm naar InchLengte in centimeterLengte in Inch9 cm3,54 inch10 cm3,94 inch11 cm4,33 inch12 cm4,72 inch16 more rows•23 Feb 2017

Hoeveel cm is 5 7 feet?

Voeten naar Centimeters tabelVoetenCentimeters4 ft121.92 cm5 ft152.40 cm6 ft182.88 cm7 ft213.36 cm16 more rows

Hoeveel is 1000 feet?

Aan de hand van de inch kunnen we berekenen hoeveel meter een foot is. Zoals je misschien wel weet, is een inch gelijk 2,54 cm. Een foot is gelijkgesteld aan 12 inch, oftewel: een foot is gelijk aan 12 x 2,54 cm = 30,48 cm. Rekenen we meters om naar feet, dan houdt dit in dat 1 meter gelijk is aan 3,28 feet.

Hoeveel is 6 10 feet in cm?

Zoals je misschien wel weet, is een inch gelijk 2,54 cm. Een foot is gelijkgesteld aan 12 inch, oftewel: een foot is gelijk aan 12 x 2,54 cm = 30,48 cm. Rekenen we meters om naar feet, dan houdt dit in dat 1 meter gelijk is aan 3,28 feet.

Hoeveel meter is 90 feet?

Zoals je misschien wel weet, is een inch gelijk 2,54 cm. Een foot is gelijkgesteld aan 12 inch, oftewel: een foot is gelijk aan 12 x 2,54 cm = 30,48 cm. Rekenen we meters om naar feet, dan houdt dit in dat 1 meter gelijk is aan 3,28 feet.

Hoeveel is 6 inch scherm?

Lengte in inch Lengte in centimeter (cm) 1 inch 2,54 cm 2 inch 5,08 cm 3 inch 7,62 cm 4 inch 10,16 cm 5 inch 12,70 cm 6 inch 15,24 cm […]

Tell us about you

Find us at the office

Chalcraft- Kurin street no. 49, 65214 Beijing, China

Give us a ring

Raylen Lenane
+27 813 510 167
Mon - Fri, 11:00-16:00

Tell us about you